Merry Xmas 2020 - Giáng sinh an lành, năm mới bình an

Đang cập nhập ... 16:40:00 0 Bình luận

Đêm hội giáng sinh của các bạn nhỏ Chu Văn An thật vui vẻ và ấm áp. Chúc các CVANers một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về đang đứng

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về trẻ em, đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về trẻ em, đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người

Có thể là hình ảnh về trong nhà

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về trong nhà

Có thể là hình ảnh về trong nhà

Có thể là hình ảnh về trẻ em, đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về trẻ em và đang đứng

Viết bình luận