Hoạt động sáng sớm

Hoạt động sáng sớm

25/ 09/ 2017 0 Bình luận

Những hoạt động sáng sớm đầy vui vẻ của các bạn nhỏ Chu Văn An Các bé tập làm vệ sinh, nhổ cỏ và khám phá môi trường ...

Khám phá
CHĂM SÓC BẢN THÂN

CHĂM SÓC BẢN THÂN

13/ 09/ 2017 0 Bình luận

Mục đích giáo dục Montessori là giúp chuẩn bị cho đứa trẻ trở thành công dân độc lập, tôn trọng, có trình độ của thế giới. Tiến sĩ Montessori đã nói có 3 loại tự lập : Trí...

Khám phá