Đội ngũ giáo viên

       1. Phụ trách trường : Nguyễn Thị Vân Trang

  • Thạc sĩ Sinh học.

  • Cử nhân Quản lý giáo dục.

  • Diploma in Montessori Infant/Todler (age 0 to 3) NAMC (North American Montessori Center).

  • Diploma in Montessori Early Chilhood (age 3 to 6) Montitute International.

  1. Đội ngũ giáo viên

  • Tại trường Mầm non Chu Văn An, chúng tôi tự hào với đội ngũ giáo viên vững vàng chuyên môn, yêu trẻ, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm và không ngừng sáng tạo.Để phát huy cao nhất hiệu quả chương trình giáo dục Mầm non mới của BGD, Trường mầm non Chu Văn An luôn chú trọng tuyển dụng, đào tạo đội ngũ giáo viên. Nhà trường hiện có gần 20 giáo viên, hầu hết có trình độ cao đẳng trở lên, có 5 giáo viên được đào tạo chuyên sâu, đã nhận bằng quốc tế về phương pháp dạy học Montessori- Diploma in Montessori Early Chilhood (age 3 to 6) - Montitute International và vẫn đang đào tạo thêm. Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, giáo viên Chu Văn An liên tục được bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn về các phương pháp dạy học mới.Với chúng tôi giáo viên không chỉ là người nuôi dạy, chăm sóc, giáo dục mà còn là người bạn, luôn bên cạnh trẻ, động viên, khích lê trẻ trong giai đoạn nền tảng quan trọng này. Trường mầm non Chu Văn An vinh dự được đồng hành cùng các con trên con đường vươn ra thế giới.