Đội ngũ giáo viên

Vì sự tiến bộ của mỗi học sinh, chúng ta phải là giáo viên Montessori tinh thông

Vì hạnh phúc của mỗi học sinh, chúng ta phải chuẩn bị Môi trường sẵn sàng

       

1. Phụ trách trường : Nguyễn Thị Vân Trang

  • Thạc sĩ Sinh học.

  • Cử nhân Quản lý giáo dục.

  • Diploma in Montessori Infant/Todler (age 0 to 3) NAMC (North American Montessori Center).

  • Diploma in Montessori Early Chilhood (age 3 to 6) Montitute International.

  1. Đội ngũ giáo viên

  • Tại trường Mầm non Chu Văn An, chúng tôi tự hào với đội ngũ giáo viên vững vàng chuyên môn, yêu trẻ, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm và không ngừng sáng tạo.
  • Để ứng dụng thành công những ưu điểm của phương pháp Montessori, Trường Mầm non Chu Văn An luôn chú trọng tuyển dụng, đào tạo đội ngũ giáo viên. Nhà trường hiện có gần 20 giáo viên, hầu hết có trình độ cao đẳng trở lên, có 5 giáo viên được đào tạo chuyên sâu, đã nhận bằng quốc tế về phương pháp dạy học Montessori - Diploma in Montessori Early Chilhood (age 3 to 6) - Montitute International và vẫn đang đào tạo thêm. Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, giáo viên Chu Văn An liên tục được bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn về các phương pháp dạy học mới hướng tới chuẩn trường mầm non montessori
  • Với chúng tôi giáo viên không chỉ là người nuôi dạy, chăm sóc, giáo dục mà còn là người bạn, luôn bên cạnh trẻ, động viên, khích lệ trẻ trong giai đoạn nền tảng quan trọng này. Trường Mầm non Chu Văn An  vinh dự được đồng hành cùng các con trên con đường vươn ra thế giới.