Giá trị cốt lõi


TÔN TRỌNG: Lắng nghe - Thẳng thắn - Bao dung

-Tôn trọng thể hiện ở các khía cạnh: Sự tôn trọng giữa cấp trên với cấp dưới, sự tôn trọng giữa cấp dưới với cấp trên, sự tôn trọng trong quan hệ giữa các đồng nghiệp, sự tôn trọng trong quan hệ giữa các giáo viên - học sinh, sự tôn trọng trong mối quan hệ giữa chúng ta và PHHS

- Tôn trọng mỗi cá nhân là 1 thực thể duy nhất, có suy nghĩ và có ý kiến riêng của mình. Lãnh đạo tôn trọng giáo viên, nhân viên; Đồng nghiệp tôn trọng lẫn nhau; Giáo viên tôn trọng học sinh.

TRUNG THỰC: Dựa trên sự thật

-Giải quyết công việc dựa trên sự thật, chân lý, dám làm dám nhận, không bao che cho cái xấu.

- Khi trung thực sẽ tạo niềm tin cho PHHS, cho đồng nghiệp và cấp trên.

TẬN TÂM: Hãy làm việc xuất phát từ tâm của mình

- Tận tâm với tất cả mọi việc từ nhỏ đến lớn trong công việc. Khi chúng ta đặt hết tâm trí, tình cảm vào một việc gì đó thì chắc chắn việc đó sẽ có kết quả tốt. Chúng ta sẽ không đồng hành với bất cứ ai có thái độ làm việc cho xong việc, những con người đó chắc chắn sẽ không trên cùng chuyến xe với chúng ta.