Mầm non Chu Văn An thông báo mở thêm số Hotline

25/06/2016 16:19:00 0 Bình luận

Kính gửi        : Quý phụ huynh

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Phụ huynh trong việc kết nối với nhà trường, trường Tiểu học – Mầm non Chu Văn An xin trân trọng thông báo nhà trường mở thêm một số Hotline là 0985.899.964

Trân trọng thông báo./

Viết bình luận