Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào Mầm non và Lớp 1

Đang cập nhập ... 14:23:00 0 Bình luận

Bước 1 Đăng nhập vào trang web: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn

Màn hình sẽ hiển thị lên trang chủ với các giao diện như trên hình ảnh

Bước 2: Phụ huynh chọn vào mục Đăng ký tuyển sinh. Màn hình sẽ hiển thị bảng giao diện.

Bước 3

* Đối với Phụ huynh đăng ký tuyển sinh vào trường mầm non:

Phụ huynh chọn mục Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào các trường mầm non. Màn hình hiển thị sẽ xuất hiện bảng thông báo như trong hình. 

Phụ huynh điền thông tin vào biểu mẫu trực tuyến. Những trường thông tin có dấu * là bắt buộc nhập.

 

* Đối với phụ huynh tham gia tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6:

Mỗi học sinh sẽ được cấp 1 mã gồm tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào cổng thông tin trực tuyến.

- Trường hợp học sinh đã được cấp mã số đăng ký trực tuyến:

+ Phụ huynh nhập mã học sinh và mật khẩu, nhấn vào nút Tìm hoặc Enter để lấy thông tin học sinh lên biểu mẫu.

Tất cả các thông tin được đánh dấu * phải được điền đầy đủ thông tin.

+ Công dân tiếp tục hoàn tất thông tin tại biểu mẫu trực tuyến.

- Trường hợp học sinh chưa được cấp mã số đăng ký trực tuyến: Gia đình mang hồ sơ tới cơ sở giáo dục để cơ sở giáo dục cập nhật dữ liệu vào hệ thống và cấp mã đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

- Sau khi đăng ký xong, Công Dân nhập địa chỉ email cá nhân, hệ thống sẽ thông báo cho Công Dân biết kết quả trực tuyến và gửi kết quả đăng ký tuyển sinh thông qua email cá nhân .

Bước 4

Sau khi điền đầy đủ thông tin, Công Dân nhấn vào nút Tiếp tục để xem lại thông tin đã điền.

 

Bước 5

Sau khi đã kiểm tra thông tin và chính xác, Công Dân nhập Mã Xác Nhận và nhấn vào nút Gửi thông tin.

 

Bước 6

Thông tin đăng ký thành công sẽ đi đến trang hướng dẫn các bước tiếp theo để hoàn tất hồ sơ.
Phụ huynh có thể lưu lại Mã hồ sơ để Tra cứu tình trạng hồ sơ. Xem thêm 
Cách Tra Cứu Thông Tin Hồ Sơ.

 

Bước 7

Thông tin đăng ký sẽ được gửi đến hộp thư điện tử mà phụ huynh đã điền trong biểu mẫu.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có yêu cầu khác, Phụ huynh sẽ được hướng dẫn chi tiết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Viết bình luận