Hoạt động sáng sớm

Đang cập nhập ... 15:14:00 0 Bình luận

Những hoạt động sáng sớm đầy vui vẻ của các bạn nhỏ Chu Văn An

Các bé tập làm vệ sinh, nhổ cỏ và khám phá môi trường

 

Tham gia các trò chơi, các hoạt động thể thao

Học ngoại ngữ cùng giáo iên bản ngữ

Xem thêm về : Trường Chu Văn An Hà Đông

Viết bình luận