Bài học Lễ nghi bàn ăn phương tây

Đang cập nhập ... 15:42:00 0 Bình luận

Bài học lễ nghi trên bàn ăn của người phương tây, sử dụng dao và dĩa của lớp Mon1a cùng thầy Arthur. Những bài học cơ bản để trang bị cho các con trở thành công dân toàn cầu.

Viết bình luận