CUỐI TUẦN Ý NGHĨA, HIỂU HƠN VỀ MONTESSORI  QUA HỘI THẢO TẠI CHU VĂN AN

CUỐI TUẦN Ý NGHĨA, HIỂU HƠN VỀ MONTESSORI QUA HỘI THẢO TẠI CHU VĂN AN

24/ 07/ 2022 0 Bình luận

Phương pháp Montessori là một trong những phương pháp giáo dục Mầm non hàng đầu thế giới với những lợi ích nổi bật so với giáo dục mầm non truyền thống. Montessori cũng là phương pháp giảng dạy...

Khám phá
HỘI THẢO: HIỂU, ĐỒNG HÀNH, THÚC ĐẨY TIỀM NĂNG CỦA TRẺ BẰNG PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI

HỘI THẢO: HIỂU, ĐỒNG HÀNH, THÚC ĐẨY TIỀM NĂNG CỦA TRẺ BẰNG PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI

19/ 07/ 2022 1 Bình luận

Phương pháp Montessori là một trong những phương pháp giáo dục Mầm non hàng đầu thế giới với những lợi ích nổi bật so với giáo dục mầm non truyền thống. Montessori cũng là phương pháp giảng dạy...

Khám phá
LĨNH VỰC THỰC HÀNH CUỘC SỐNG - TRẢI NGHIỆM HỮU ÍCH, KỸ NĂNG QUAN TRỌNG

LĨNH VỰC THỰC HÀNH CUỘC SỐNG - TRẢI NGHIỆM HỮU ÍCH, KỸ NĂNG QUAN TRỌNG

12/ 07/ 2022 0 Bình luận

“Đúng là chúng ta không thể tạo ra thiên tài. Chúng ta chỉ có thể dạy trẻ nhỏ cơ hội phát huy những tiềm năng của chúng.” It is true that we cannot make a...

Khám phá