Phương pháp Montessori

Phương pháp Montessori

23/ 05/ 2017 0 Bình luận

Marria Montessori ( 1870- 1952) Giáo dục Montessori chuẩn bị cho trẻ bước vào cuộc sống...

Khám phá
Nội dung các bài học

Nội dung các bài học

12/ 05/ 2017 1 Bình luận

Thực hành cuộc sống: ...

Khám phá
Những bài học kìm nén năng lượng vô ích.

Những bài học kìm nén năng lượng vô ích.

12/ 05/ 2017 0 Bình luận

Nội quy: + Nội quy hàng ngày trên lớp được tiến hành một cách nhất quán và đều đặn + Trình tự công việc trong một ngày được thực hiện...

Khám phá