Sự khác biệt giữ phương pháp giáo dục Montessori và phương pháp giáo dục truyền thống của Việt Nam

Sự khác biệt giữ phương pháp giáo dục Montessori và phương pháp giáo dục truyền thống của Việt Nam

19/ 06/ 2019 0 Bình luận

1.Trong mỗi lớp học Montessori, trẻ là trung tâm, giáo viên chỉ là người quan sát trẻ, tôn trọng sự tự do của trẻ, chỉ tham gia khi trẻ có những hành động...

Khám phá